Církev československá husitská v Červeném Kostelci

Program PODZIM 2022

Sobota 8.10. od 18.00

Koncert orchestru Bona nota

Komorní smyčcový orchestr BONA NOTA je hudebním tělesem složeným z amatérských i profesionálních hudebníků, lidí nejrůznějších profesí. Všechny spojuje láska k hudbě, která je pro ně zaměstnáním či zálibou i koníčkem. 

Smyčcový orchestr, cembalo a sólisté flétna: Silvie Mechová a soprán Anežka Mišoňová.
Zazní skladby starých světových mistrů. Hudba bude prokládána texty z pera MUDr. Marie Svatošové.

Středa 19.10. od 18:00

hudebně - literární večer" ...kde i smrt je čistá"
Interview s Antoine de Saint Exupérym


Ve Francii narodil muž, který miloval létání a psaní víc než cokoli jiného na světě. Dokázal tyto dvě vášně spojit a získat si tak srdce lidí po celém světě. Byl odhodlaný pomáhat, bojovat za svou vlast a zároveň předávat své myšlenky a příběhy do knih, které jsou dnes nejčtenějšími na světě a které nám svou nadčasovostí dokáží stále něco předat. Řeč je o Antoinu de Saint-Exupérym známém především díky knize Malý princ nebo Citadela. Pojďme si připomenout, kdo to vlastně byl a jaký život prožil

1.11. úterý od 18:00 - Bohoslužba - Vzpomínka na zesnulé 

S varhanním doprovodem zavzpomínáme na naše zesnulé.
Pokud chcete, aby vaši zesnulí byli vzpomenuti při bohoslužbách ( bez rozdílu vyznání), oznamte, prosíme, jejich jména ve farní kanceláři anebo je zašlete na adresu zizkuvsbor@seznam.cz.
Kontakt: Smetana David - 775917893


 na https://www.facebook.com/watch/?v=2816543458594417


Bohoslužby se budou konat v případě nezhoršených epidemiologických  podmínek 

dle nařízení Vlády ČR.


CČSH aktuálne - celocírkevní webová stránka pro čas pandemie


Články, zajímavosti, záznamy bohoslužeb a odkazy na on-line vysílání.

https://www.aktualne.ccsh.cz/