Farní dopis podzim

21.11.2021

Vážené sestry, vážení bratři, přátelé, letošní rok byl pro mnohé z nás náročný. Na jaře přišla další vlna Covidu, kdy umírali naši známí, lockdown, který přinesl zátěž spojenou s domácí školou, omezené možnosti sociálního kontaktu a nyní zdá, že se plíživě vkrádá ekonomická krize. A do toho všeho stále víc rozdělená společnost, kde se objevují nová a nová témata, která rozdělují. Ať je to politika, očkování nebo selhání některých představitelů římskokatolické církve.

 O to silněji zaznívá Ježíšovo slovo, když říká svým učedníkům: " Pokoj vám". Hebrejský výraz šalom - pokoj neznamená jen pokoj vnější, ale hlavně pokoj duše, vnitřní klid, jistotu, kterou člověk nachází ve víře, naději, která dává sílu ve chvílích bezmoci. Kristův pokoj přináší uklidněné vztahy, sílu přijímat druhého i s jeho slabostmi a odvahu odpouštět. Ne pokoj tohoto světa, ale svůj pokoj vám dávám, říká Ježíš. 

Ježíš Kristus nenabízí růžový obraz světa ani neslibuje, že vše se napraví a vnější utrpení zmizí. Kristův pokoj je jistota, že na to vše nejsme sami, že je tu Někdo, kdo jde vedle nás v dobrém i trpkém, příjemném i odporném, kdo nás miluje a kdo nás zve do plnosti věčné Lásky.

Víte, přál bych si, aby byl náš sbor každou neděli vámi hojně navštěvován, aby jste se cítili dobře v našem společenství, abychom mohli společně zakoušet tajemství vzájemné jednoty a přítomnosti zpřítomněného Krista při svátosti Večeře Páně. Ale vím, že co je skutečně nezbytné pro nás všechny i lidi okolo nás je, aby Duch Kristův, Kristova láska přebývala v nás a mezi námi. Protože Lásky, vzájemného spolulidství, přátelství i naděje je potřeba stále víc.

 Váš farář bratr David