Popelační středa 17.02.2021

17.02.2021

Popeleční středa je důležitým dnem v křesťanském kalendáři. Následuje čtyřicetidenní půst spolu se šesti nedělemi. Neděle se do postní doby nezapočítávají, poněvadž se za postní dny nepovažují. Z časového hlediska tedy Popeleční středa připadá na 46. den před Velikonoční nedělí. Pro každý rok platí jiné datum Velikonoc, což ovlivňuje i stanovení data Popeleční středy.
Její název se odvozuje od popelce, který je v tento den křesťanům udělován. Výraz popelec si nejspíš vztáhneme ke slovu popel, ale co přesně znamená a jaká je jeho historie?
Na Popeleční středu uděluje kněz věřícím popelec, to znamená, že jim udělá na čelo znamení kříže z popela (získaného ze spálených kočiček posvěcených na Květnou neděli předešlého roku) a pronáší přitom formuli: "Pamatuj, že prach jsi a v prach se obrátíš" (Gn 3,19), nebo "Obraťte se a věřte evangeliu" (Mk 1,15).
Připomíná se tak pomíjivost člověka a vyjadřuje odhodlání žít bez hříchu. Popeleční středou začíná čtyřicetidenní půst, který trvá až do Velikonoc. Navíc je Popeleční středa jedním ze dvou dnů nejpřísnějšího půstu v roce. Tím druhým dnem je Velký pátek, kterým naopak postní období končí a začínají Velikonoce. Takový přísný půst znamená, že se v ten den věřící nasytí pouze jedním hlavním jídlem a vyhne se masu. Neplatí však ani pro děti, ani pro staré či nemocné.
Předvelikonoční postní období se ale netýká jen odříkání si masa nebo omezování množství jídla, ale i duchovnějších stránek života.