Covid-19 

26.02.2021

Ke krizové situaci s virem Covid-19, prosím sledujte aktuality  vzhledem k možnému rušení plánovaných akcí

Seznam vybraných organizací, které se svou dobrovolnickou pomocí aktivně zapojují v současném boji s virem COVID-19

V níže uvedené tabulce předkládáme seznam některých vybraných organizací s akreditovaným projektem nebo programem podle zákona o dobrovolnické službě, které se aktivně zapojují svou dobrovolnickou pomocí v současném boji s virem COVID-19.
Operativně organizují dobrovolníky a dobrovolnické akce různého charakteru. Tyto organizace jsou prověřeny Ministerstvem vnitra, neboť své projekty organizují v souladu se zákonem o dobrovolnické službě. Zároveň ve vysoké míře dbají především na bezpečnost dobrovolníků a jejich klientů, zajišťují pojištění dobrovolníků i jejich školení, tak jak jim to ukládá zákon o dobrovolnické službě.
Upozorňujeme, že uvedený výčet organizací není úplný, neboť akceschopnost organizací se rychle proměňuje v čase a přizpůsobuje se aktuální potřebě jejich klientů i dobrovolníků. Doporučujeme proto sledovat veřejně dostupné informace o aktuální pomoci dobrovolníků, které jsou zveřejňovány ve sdělovacích prostředcích, na sociálních sítích a webových portálech organizací, měst či krajů.
Pro úplnost poskytování dobrovolnické pomoci, tak jak ji poskytují organizace v souladu se zákonem o dobrovolnické službě, přikládáme odkaz na seznam všech organizací, které mají udělenou akreditaci podle zákona o dobrovolnické službě a poskytují dobrovolnickou službu. I tyto organizace se více či méně aktivně zapojují do současné pomoci: https://www.mvcr.cz/clanek/seznam-akreditovanych-projektu.aspx (zde jsou uvedeny i přímé kontakty).
Zdroj: odbor prevence kriminality MV ČR

Prosíme ve jménu našeho sboru o vaší modlitbu za úspěšný boj proti Covid-19