Zprávy z církve

15.10.2021

 Tomáš Butta

  

V naší církvi volíme představitele církve ve volbách, kdy mají duchovní a laici stejné zastoupení. 
Každá náboženská obec má svého zastupitele, který je vyslán na sněm. Také každý duchovní má 1 hlas. Na sněmu se pak volí na 7 let patriarcha, který je hlavní představitel naší církve. V letošním roce jsme se sešli v dejvickém sboru, kde jsme se rozhodovali mezi 2 kandidáty. Lukášem Bujnou, farářem z ze Sokolova a Chebu a patriarchou Tomášem Buttou. Těsným výsledkem nakonec sněm rozhodl, že patriarchou církve bude již po třetí br. Tomáš Butta