Aktuality

Aktuality

Zde najdete aktuální změny normálního provozu, budoucí akce, setkání našeho sboru a témata k zamyšlení / Proběhlé akce

 

Farní Dopis

20.11.2021

Vážení členové našeho sboru, i nadále, a možná více než kdy dříve, je náš sbor závislý na finanční podpoře členů. Veškeré náklady na provoz, opravy či sociální projekty stále zůstávají na bedrech těch, kteří se k naší církvi hlásí ať jako členové nebo jako sympatizanti. Opět se tedy na vás obracíme s prosbou a žádostí, abyste podpořili chod našeho...

V naší církvi volíme představitele církve ve volbách, kdy mají duchovní a laici stejné zastoupení.
Každá náboženská obec má svého zastupitele, který je vyslán na sněm. Také každý duchovní má 1 hlas. Na sněmu se pak volí na 7 let patriarcha, který je hlavní představitel naší církve. V letošním roce jsme se sešli v dejvickém sboru, kde jsme...

Jako každý rok i letos poděkujeme za plodiny, které se urodily na našich polích mší svatou.Těšíme se na setkání a budeme rádi, když svou úrodou přispějete na společný oltář

Společná cesta na Končiny a setkání s pamětníkem, panem Antonínem Burdychem, který nám povypraví o tragických událostí na Končinách a Bohdašíně z roku 1942.
Zakončíme setkání společným hodováním kdo co přinese
Sraz 14:00 u Našeho sboru
Akce probíhá za každého počasí

Hledáme výpomoc v úředních hodinách ( středa, pátek 10:00-13:00) Popis práce: drobná administrativa, info-centrum

V sobotu 15.05. od 14:15 bychom se rádi vydali na společný výlet s rodinami z Červeného Kostelce a Rtyně v Podkrkonoší ( přidat se může kdokoliv ) po křížové cestě ve Stárkově zakončenou táborákem u opékání buřtů

Velký Pátek

02.04.2021

Přijďte si poslechnou slovo našeho faráře Davida Smetany dnes v 18:00 v Žižkově sboru

Covid-19 

26.02.2021

Ke krizové situaci s virem Covid-19, prosím sledujte aktuality vzhledem k možnému rušení plánovaných akcí

Popeleční středa je důležitým dnem v křesťanském kalendáři. Následuje čtyřicetidenní půst spolu se šesti nedělemi. Neděle se do postní doby nezapočítávají, poněvadž se za postní dny nepovažují. Z časového hlediska tedy Popeleční středa připadá na 46. den před Velikonoční nedělí. Pro každý rok platí jiné datum Velikonoc, což ovlivňuje i stanovení...